обновяване

Иновативни инициативи за сътрудничество в пограничния регион

Проектът се съфинансира от Европейския съюз чрез ИНТЕРРЕГ-ИПП трансгранична програма България – Македония Номер СВ006.1.31.070
Продължителност: 19 октомври 2016 г. – 18 януари 2018 г.
Бенефициент: Българска академия на науките
Партньор: Македонска академия на науките и изкуствата

Проектът е разработен в тясно сътрудничество между БАН и МАНУ и допринася за решаването на някои от основните трансгранични проблеми като загуба на конкурентоспособност, загуба на традиционен пазар и липса на управленски умения в горския сектор. В резултат на проекта се създават и тестват съвместен виртуален офис за подкрепа на горската индустрия и виртуална платформа за електронно обучение.


Новини

Снимка на Валентина Терзиева
Обновяване
от Валентина Терзиева - Friday, 3 July 2020, 15:43
 

В момента образователната платформа се обновява.

Снимка на Валентина Терзиева
Представяне на екипа и резултати от проекта на международен форум
от Валентина Терзиева - Thursday, 11 October 2018, 19:35
Снимка на Валентина Терзиева
Представяне на резултати от проекта в Министерство на икономиката
от Валентина Терзиева - Wednesday, 15 August 2018, 18:16
 
На 7 август 2018 г. в Министерство на икономиката на Република България проф. Чобанова – ръководител на проект „Иновативни инициативи за сътрудничество в пограничния регион“ - vofis.bas.bg, vep.bas.bg направи второ представяне на резултатите от работата. Специално внимание бе отделено на ...Прочетете още от тази тема 
(234 думи)