ажурирање

Иновативни иницијативи за соработка во прекуграничниот регион

Проектот е финансиран од Европската Унија преку прекуграничната програма ИНТЕРРЕГ-ИПП Бугарија - Македонија Број СВ006.1.31.070
Времетраење: 19 октомври 2016 - 18 јануари 2018 година
Корисник: Бугарска академија на науките
Партнер: Македонска академија на науките и уметностите

Проектот беше развиен во тесна соработка помеѓу БАН и МАНУ и ќе придонесе за решавање на некои од главните прекугранични проблеми како загуба на конкурентност, губење на традиционален пазар и недостаток на менаџерски вештини во шумскиот сектор. Како резултат на тоа, проектот ќе создаде и спроведе заедничка виртуелна канцеларија за поддршка на шумската индустрија и виртуелна платформа за е-учење.


Вести

Слика од Валентина Терзиева
Ажуриранье
од Валентина Терзиева - Friday, July 3 2020, 3:43 PM
 

 Едукативната платформа во моментот се ажурира.

 
Слика од Валентина Терзиева
Презентација на тимот и резултати од проектот на меѓународен форум
од Валентина Терзиева - Thursday, October 11 2018, 7:35 PM
 
Проектниот тим и резултатите од проектот беа презентирани за време на 11-тата Меѓународна научна конференција на Меѓународната асоцијација за економија, менаџмент, маркетинг, квалитет и човечки ресурси во шумарството и шумарството - насловена: ЗГОЛЕМУВАЊЕ УПОТРЕБА НА ДРВОТО ВО ГЛОБАЛНАТА ...Прочитајте го остатокот од оваа тема
(220 зборови)
 
Слика од Валентина Терзиева
Претставување на резултатите од проектот во Министерството за економија
од Валентина Терзиева - Wednesday, August 15 2018, 6:16 PM
 
На 7 август 2018 година во Министерството за економија професор Чобанова, раководител на проектот "Иновативните иницијативи за соработка во пограничниот регион", (vofis.bas.bg, vep.bas.bg) направи втора презентација на резултатите од работата. Посебно внимание беше посветено на потенцијалот ...Прочитајте го остатокот од оваа тема
(234 зборови)